ประกาศ e-Port Service


ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ผู้ใช้บริการที่ชำระค่าภาระสินค้าและตู้สินค้า จะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทันที
กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 099-128-2963, 094-406-4408, 084-387-5591

ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 10.59 น.