ประกาศ e-Port Service


***ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2567 ผู้ใช้บริการที่ชำระค่าภาระสินค้าและตู้สินค้า จะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ทันที
***และตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไปผู้ที่ชำระค่าภาระเงินเชื่อ จะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน
กรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 099-128-2963, 094-406-4408, 084-387-5591

ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30. น.